Firma EKO-CHEM-Z s.r.o. vznikla v roce 1993 a od samého počátku se zabývala komplexními službami v oblasti nakládání s odpady. Tato činnost v sobě zahrnuje kroky od návštěvy firmy (původce), provedení všech legislativních kroků dle zákona o odpadech a souvisejících předpisů a zákonů , zatřídění odpadů dle katalogů odpadů. Zatřídění se provádí dle rozborů provedených v akreditované laboratoři.  

Dle určení nebezpečnosti se určí balení a způsob uložení a po převozu i konečná likvidace. Provedeme i přepravu dle ADR a nejvýhodnější způsob likvidace odpadu či jeho zpracovaní na vlastním zařízení. 

V průběhu činnosti firmy se jednotlivé oblasti rozšiřovaly, nebo naopak utlumovaly a nahrazovaly službou na zakázku.

K činností se již v roce 1995 připojilo  zpracování plastů a to i směsných, separace, drcení, a výroba  profilů . Zpracování jak na zakázku tak přímo zpracování a výroba.

Mimo to jsme zahájili i zpracování průmyslových odpadních vod na k tomu zřízené čističce odpadních vod.

Od roku 2000 jsme připravili program výroby upomínkových a reklamních předmětů a souvenýrů. Tato činnost obsahuje zpracování návrhu reliéfu,modelu včetně umístění reklamního loga zájemce a vlastní výrobu dle požadavku zákazníka.

Veškerá výše uvedená činnost je podložená odbornými doklady souhlasy, koncesními listinami ,akreditací,diplomy včetně zápisu v obchodním rejstříku a na vyžádání budou poskytnuty.

V současnosti firma působí ve větší míře v oblasti Moravy a Slezska, ale není výjimkou také práce v Čechách.